Geen verontreiniging in de grond

grondonderzoek

De bodem aan de Veurseweg is geschikt bevonden voor de Natuurspeeltuin. De resultaten van het bodemonderzoek 2 dec jl. zijn positief (geen verontreiniging in bodem/grondwater).