Aanleg Natuurspeeltuin weer een stap dichterbij

Door drie handtekeningen is de aanleg van de Natuurspeeltuin vanmiddag weer een stap dichterbij gekomen. Wethouder Bianca Bremer, de heer Van der Valk (namens Hotel De Gouden Leeuw) en het bestuur van de Stichting Natuurspeeltuin Voorschoten tekenden vanmiddag de gebruiksovereenkomsten die de aanleg van de speeltuin mogelijk maken.

Met de overeenkomsten hebben de drie partijen vastgelegd dat Van der Valk een stuk grond in bruikleen geeft aan de Stichting Natuurspeeltuin Voorschoten, voor de komende tien jaar (2017-2027). Op dit stuk grond, achter Hotel De Gouden Leeuw, wordt de Natuurspeeltuin Voorschoten aangelegd. In ruil daarvoor krijgt Van der Valk tijdens deze jaren beschikking over een stuk grond van de gemeente. Op deze grond komt kleinvee te staan.

De handtekeningen werden gezet onder toeziend oog van de kinderen van het Natuurspeeltuin-Kinderpanel. Ook zij hebben hun handtekening mogen zetten.